Lokalhistorie:


Voldum sogn består af landsbyerne Voldum, Rigtrup og Hvalløs. Midt i sognet ligger kirken som er fra 1600-tallet. I 1721 oprettede Frederik den 4., som på det tidspunkt var ejer af Clausholm, Rytterskoler i både Voldum og Rud sogne.


Tæt ved kirken står en mindesten over Jens Christensen, der var den første bonde på Tinge, og han var med til at skrive Grundloven. Han blev valgt af kongen til Stænderforsamlingen i Viborg. På sin gård i Voldum oprettede han Landbrugs-skole for unge karle og planteskole, der forsynede mange i Voldum med nye planter.


------------------------------------------------


Rud sogn er anneks i Voldum-Rud pastorat. I sognet ligger Nielstrup, Bramstrup, Hallendrup, Stobdrup, Drostrup, Alstrupgård og ved korsvejen midt i sognet Rud Kirke. Kirken blev bygget i 1100 tallet tæt ved den vej, som fra år 1000 var den direkte forbindelse mellem Århus og Randers, nu Rud Kirkevej og Stobdrupvej. Kirken er den ældste bygning i området.


Voldums historie:


Sten- jern- og bronzealderen»


Lige fra den tidlige stenalder har der boet mennesker i Voldum-Rudområdet. Dette ses i landskabet og efter utallige fund gjort i området. Egnen har været rig på gamle gravhøje og fortidsminder. I Voldum har beliggenheden af mindst 37 høje været kendt, men de fleste var allerede i 1923 forstyrret eller sløjfet. 10 styk er kendt fra Clausholms marker og 15 fra Rigtrup. Der er ligeledes gjort mange løsfund på jordene langs Baskjærvej. Sydøst for Voldum lå Bavnehøj og lige syd for byen lå Galgehøj, der begge er nedpløjet.


Senmiddelalder»


Tiden mellem middelalder og op til 1600-tallet, må man søge de historiske minder omkring Clausholm og de større gårde på egnen. Kirkerne er også gode kilder til oplysning om fortiden. På Rud kirkegård står en gammel tagformet gravsten fra middelalderen, der er genbrugt i 1600-tallet og igen i 1800.


Har du en historie eller et billede fra gamle dage, er du meget velkommen til at sende det os.


Se også


www.nielstrupmuseum.dk

www.voldumnet.dk